style="height:!important"

Abisuak

LEHEN MAILAKO SANEAMENDU-SAREA BERRITZEKO PROIEKTUA

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren hasierako onarpena. 2021eko martxoaren 30ean, Partzuergoko Zuzendaritza Batzordeak Ubideko udal-mugarteko saneamenduko lehen mailako sarearen proiektuari eta hura gauzatzeak eragindako ondasun eta eskubideen zerrendari hasierako onespena ematea erabaki zuen, jendaurreko informazioaren ondorioetarako. Aurrekontua: 790.120,36 €.

Obrak Ibarrondon

Ibarrondoko etxeetako lau atarietako hirutan igogailuak jartzeko obra egingo da. Igogailuak kanpotik jarriko direnez, auzoan eragozpenak sortuko dira, batez aparkalekuen guneetan. Eragozpenak ahalik eta txikienak izan daitezen, atariz atari egingo da obra, izan ere, Eroski auzoan egonda, mugimendu handiko gunea izaten da. Obra egiteko espaloia ukitu egin behar denez, urbanizazio-diseinu berria ere egingo da. Besteak beste, hor dauden arbolak kendu egingo dira, lurzorua hondatzen ari direlako, baina diseinu berrian “berdea”ri garrantzia emango zaio.