style="height:!important"

Noticias

Eskolarako eta frontoirako atezaina

Antzuolako Udalak Eskolako eta Frontoirako kontserjearen lanpostua osatu nahi du. Lanpostuaren eginkizunak mota honetako postuei dagozkienen artean Udalak agintzen dituenak dira, hala nola eskolako eta frontoiko ateak zabaltzea eta ixtea, alarmaz arduratzea, argi-, ur- eta berokuntza-instalazioak kontrolatzea, frontoia eta ikastetxea zaintzea eta, bereziki, ikastetxean ezagutza espezializaturik eskatzen ez duten mantentze-lan txikiak egitea (zurgin-, iturgin-, argiketari-, pintura- eta garbiketa-lanak) eta kategoriaren arabera Udalak agindu dezakeen beste edozein zeregin betetzea. Horretaz gain, udal-langileen taldeak laguntza behar duen aldiro, hura eman beharko du. Gutxieneko baldintzak: – Eskola-ziurtagiria edo baliokidea den beste tituluren baten jabe izatea edo titulazioa erdiesteko ordaindu beharreko eskubideak ordainduta edukitzea. […]

Lanpostu eskaintza gazteentzat

Sormen arloko lan-taldean dugun gabezia estaltzen laguntzeko, 16 eta 30 urte arteko pertsona bat behar du Udalak. Hautagai izateko, nahitaezkoa da Lanbiden izena emanda edukitzea; hortaz, nahi dutenek, urriaren 11tik 22ra arte Lanbiden eman beharko dute izena. Lanpostua urtebeterako izango da, azaroaren 2an hasita. Baldintzak honako hauek dira: – Antzuolan erroldatua egotea. – 16 eta 30 urte adin-tartean egotea. – LANBIDEn izena emanda egotea – Aurretiazko eskaera egitea. – Eginkizunak betetzeko behar den gaitasun funtzionala edukitzea. Gaitasun hori Antzuolako Udalak egiaztatuko du izendapena egin aurretik, 2013ko azaroaren 29ko 1/2013 Errege Dekretu Legegileak, desgaituen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Legearen Testu […]

Convocatoria de las bolsas de trabajo para la brigada y para Bienestar Social

El Consistorio creará una de bolsa de trabajo de operarios/as de servicios múltiples para la brigada municipal y otra de trabajoras y trabajadores sociales para el área de Bienestar Social. Persiguen el objetivo de proveer vacantes y sustituciones de puestos coyunturales de idénticas características a las convocadas, así como las necesidades del servicio de carácter temporal. Las convocatorias se abrirán una vez se hayan aprobado las bases reguladoras en el Boletín Oficial de Bizkaia, y se harán públicas en los medios de comunicación habituales: la página web municipal , los perfiles de Facebook y Twitter y la plataforma Hirix.

El Ayuntamiento inicia el proceso de selección para la contratación temporal de una o un técnico de promoción de industria y comercio

El Ayuntamiento de Orduña contratará temporalmente a un nuevo o nueva técnica de promoción de industria y comercio, dentro del Área de Promoción Económica y por medio de una ayuda económica concedida por la Diputación Foral de Bizkaia. La contratación se realizará en la modalidad de Contrato laboral temporal por obra y servicio, con duración de 6 meses y un salario bruto anual de 33.600 euros. Hasta el 23 de noviembre, podrán incsiribirse los vecinos y vecinas que cumplan con los requisitos detallados en las bases, disponibles en el siguiente enlace. Las incripciones se realizarán presencialmente, en la Oficina de […]

Cuatro personas para el servicio del parque de chorros

A las instituciones públicas nos corresponde certificar la seguridad de todos nuestros servicios e instalaciones, y más ahora por el tema del COVID-19. El parque de chorros cumple todas las normas sanitarias, pero el último decreto aprobado por el GV limita su aforo hasta un 60%. Con tal limitación, nos vemos obligados a utilizar un sistema de reserva previa, que luego tiene que ser controlado en la propia instalación. Por tanto necesitamos personal para hacer el seguimiento de las reservas en el parque, concretamente cuatro personas. Las personas interesadas pueden acercarse al Ayuntamiento y dar sus datos, ó llamar por […]

Udaletxerako lan-eskaintza

Udalak bi pertsona kontratatuko ditu hiru hilabeterako, garbiketa eta peoi-lanak egiteko udal-langileekin batera. Batek, “RGI” kobratzen duena izan behar du eta, bestea berriz, emakumezkoa. Eskaera Lanbideren bidez egin behar da nahitaez, eta eskaera egiteko epea abenduaren 13an bukatzen da. Antzuolan erroldatua, Eskola Ziurtagiria edo baliokidea ezinbestekoak izango dira, baita gidatzeko B-1 gida-baimena ere eta, gutxienez, 1. hizkuntza eskakizuna. Horrez gain, Lanbideko deialdiak ezartzen dituen baldintzak bete beharko dira. Informazio gehiago Udaletxeko harrera-zerbitzuan!

OFERTA DE TTRABAJO

1 puesto de Auxiliar Administrativo/a Para la realización de labores de apoyo en las oficinas municipales en la gestión diaria. Requisitos imprescindibles cumplir lo establecido en la Resolución de Lanbide del 13 de junio de 2018 de ayudas para las acciones locales de empleo. Se ofrece contrato de 6 meses .Se valorará experiencia en la administración. Experiencia mínima: 6 meses.Horario de 8:00 a 15:00. Salario 1.300 € brutos. Fecha de incorporación el 31/12/2018. Fecha límite de inscripción: 10/12/2018 945 160 600 / 630 305 452