style="height:!important"

Avisos

PROYECTO PARA LA REFORMA DE LA RED PRIMARIA DEL SANEAMIENTO.

Aprobación inicial del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. El 30 de marzo de 2021 el Comité Directivo del Consorcio acordó aprobar inicialmente, a efectos de información pública, el proyecto de red primaria de saneamiento en el término municipal de Ubide y de la relación de bienes y derechos afectados por su ejecución. Presupuesto: 790.120,36 €.

Obrak Ibarrondon

Ibarrondoko etxeetako lau atarietako hirutan igogailuak jartzeko obra egingo da. Igogailuak kanpotik jarriko direnez, auzoan eragozpenak sortuko dira, batez aparkalekuen guneetan. Eragozpenak ahalik eta txikienak izan daitezen, atariz atari egingo da obra, izan ere, Eroski auzoan egonda, mugimendu handiko gunea izaten da. Obra egiteko espaloia ukitu egin behar denez, urbanizazio-diseinu berria ere egingo da. Besteak beste, hor dauden arbolak kendu egingo dira, lurzorua hondatzen ari direlako, baina diseinu berrian «berdea»ri garrantzia emango zaio.